Search
Close this search box.

Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας την οποία εφαρμόζει το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι εναρμονισμένη με την «Πολιτική Ποιότητας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος.  
Στρατηγικός στόχος της πολιτικής του Τμήματος αποτελεί η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του, προκειμένου οι απόφοιτοί του να έχουν την υψηλότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση, εξοπλίζοντάς τους με όλα τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες για μια επιτυχή μελλοντική ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική σταδιοδρομία. 
Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται στα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του. 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος σε απόλυτη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος διέπεται από τις κύριες αρχές και πρότυπα: 

  • Προσήλωση στη διαμόρφωση και εδραίωση σημαντικής θέσης του Τμήματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα υιοθετώντας καινοτόμες διεθνείς πρακτικές. Το Τμήμα μέσα από διαδικασίες και δράσεις στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή του με επίκεντρο τη δέσμευση για τη διασφάλιση των αρχών φοιτητοκεντρικής μάθησης, την εξωστρέφεια, την αριστεία και την αναγνώριση σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, το σεβασμό στον άνθρωπο, την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την καινοτομία και πρωτοβουλία. 
  • Βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης κατάλληλων μορφών παρέμβασης και βελτιστοποίησης των στρατηγικών και πρακτικών εκπαιδευτικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος. 
  • Υιοθέτηση της πολιτικής ποιότητας του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) με βασικό στόχο την ενίσχυση της αναγνώρισης του παρεχόμενου έργου και του τίτλου σπουδών του Τμήματος και κατ’ επέκταση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων τους. 
  • Συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδασκαλίας Μαθημάτων

“Σκοπός της αξιολόγησης των μαθημάτων και της διδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες είναι η συνεχής βελτίωση του προγράμματος σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και της διδασκαλίας πραγματοποιείται ανώνυμα  μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο είναι αυτό που προσφέρει ως πρότυπο η ΑΔΙΠ στην ιστοσελίδα της.”

Δράσεις για τη διασφάλιση της Ποιότητας

Για τη διασφάλιση της πολιτικής της ποιότητας, το Τμήμα: 

Λαμβάνει αποφάσεις στα συλλογικά του όργανα με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμό στην ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

Διαμορφώνει το Πρόγραμμα Σπουδών του βάσει σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων. Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες κατάκτησης του Προγράμματος σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Συνεργάζεται συνεχώς με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με στόχο την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών. 

Λειτουργεί σε διαρκή βάση την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θέτει βασικούς στόχους: τη διασφάλιση της εύρυθμης διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των μαθημάτων, την ενημέρωση των οργάνων και μελών της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους/τις φοιτητές/τριες (διαδικασία ανατροφοδότησης), τη σύνταξη της ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Απώτερος στόχος αυτών των διαδικασιών και ενεργειών αποτελεί η διαρκής ανασκόπηση και βελτίωση του ΠΠΣ, η βελτίωση και παροχή υψηλής ποιότητας παρεχόμενων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος. 

Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και ενισχύει τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς. 

Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας

Στο Τμήμα εφαρμόζονται θεσμοθετημένες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους/τις φοιτητές/τριες από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Το έγγραφο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος υπόκεινται σε διαρκή ανασκόπηση και ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών, τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης/αξιολόγησης αποτυπώνονται στην Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από την ΟΜΕΑ και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.