Search
Close this search box.

Πρακτική Άσκηση 

Σπουδές

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (προαιρετική) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

 • Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών (συνεχόμενη διάρκεια), πλήρους ωραρίου και πραγματοποιείται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια. 
 • Προσφέρεται στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών ως προαιρετικό/επιλογής μάθημα. 
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμού του βαθμού πτυχίου. 
 • Έχει ECTS (κατ’ ελάχιστον 2). 


Η συμμετοχή στο πρόγραμμα (και κατ’ επέκταση η δυνατότητα «δήλωσης» του μαθήματος από τους φοιτητές) γίνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής των φοιτητών με κριτήρια που θέτει το Τμήμα. Όσοι φοιτητές τελικά πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και βεβαίωση πρακτικής άσκησης, όπου θα αναγράφεται ο φορέας της πρακτικής άσκησης. 

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ασκηθεί σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας. Είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα προοδευτικά στάδια δραστηριοτήτων: 

 • Πρώτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τα βρεφονήπια και η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο έργο του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας: φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση (απασχόληση, χειροτεχνικές εργασίες, παιχνίδι κλπ). 
 • Δεύτερο στάδιο: Διάρκεια δύο (2) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια συντονίζει το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού (διατροφή, παιδαγωγικές απασχολήσεις νηπίων) με τη συμμετοχή της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 
 • Τρίτο στάδιο: Διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη υπευθυνότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού με την εποπτεία της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 
 • Τέταρτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Ενημέρωση και άσκηση σε θέματα Διοικητικά και Διαχείρισης (εγγραφή νηπίων, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, αρχειοθέτηση, κατανομή δαπανών, κλπ). 
  Το ωράριο εργασίας των φοιτητών/τριων θα συμπίπτει σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με το ωράριο εργασίας του μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, διότι ουδεμία νομική ευθύνη  έχουν οι φοιτητές/τριες. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση

Διδακτορικές Σπουδές

Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Οι σπουδαστές του Τμήματος Προσχολικής αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως όλοι οι σπουδαστές των ΤΕΙ, στα πλαίσια των σπουδών τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. 
 
Η Π.Α. είναι βασικό στοιχείο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών (βλ άρθρ. 24 Ν.1404/83 «Για τη δομή και λειτουργία των ΤΕΙ») . 
 
Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΙ προβλέπεται με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την κοινή απόφαση Ε5/ 1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/ τ.Β΄14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5 4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ. 453/τΒ΄16-07-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 
Η διάρκειά της καθορίστηκε σε 24 εβδομάδες (Π.Δ.174/ 85).  
Ορίζεται 5 μελής Επιτροπή Π.Α από 3 μέλη Ε.Π και 2 εκπροσώπους σπουδαστών και καθιερώνεται ο τρόπος εποπτείας και αξιολόγησης της Π.Α. (άρθρ.4 &5 Π.Δ.174/85 ). 
 
Πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν οι σπουδαστές του Τμήματος σε οποιοδήποτε Δημοτικό Παιδικό σταθμό ή Ιδιωτικό αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές του περιγράμματος πρακτικής άσκησης του Συμβουλίου του Τμήματος Προσχολικής αγωγής: 
Δείτε εδώ το περίγραμμα πρακτικής άσκησης. 

Ρυθμίσεις Αποζημείωσεις

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την “Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Ακόμη αναφέρεται υποχρέωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην απασχόληση ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.  

 •  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 “Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ, έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο Επάγγελμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά την διάρκεια της ΠΑ εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισης τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

  Για περίπτωση Δημόσιων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων 
  Ο σπουδαστής αμείβεται : 
  Αν υπάρχει στον προϋπολογισμό τους πρόβλεψη κονδυλίου για κάλυψη ΠΑ Σπουδαστών και 
  Το ύψος της αμοιβής ποικίλει κατά περίπτωση. 

 • Η αποζημίωση των σπουδαστών οι οποίοι πραγματοποιούν ΠΑ, ορίζεται ίση με το Βασικό μισθό του κατωτέρου βαθμού της κατηγορίας Μ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά την διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α., μόνο για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.  
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές και αποζημίωση των σπουδαστών του προηγουμένου εδαφίου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης και καταβάλλονται, ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας απασχόλησης.

  Μπορείτε να κατεβάσετε την σύμβαση πατώντας εδώ. 

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ Π.Α. 

  Οι σπουδαστές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για περιπτώσεις Ατυχήματος. 

 • η εισφορά είναι 1% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
 • δεν δίδονται δώρα, επίδομα κανονικής Άδειας 
 • δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης. 

Να σημειωθεί ότι είναι καλό να ενημερωθεί ο παιδικός σταθμός για την υποχρέωσή του σε ασφάλιση και αποζημίωση των φοιτητών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 
Με την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων για πρακτική άσκηση οι σπουδαστές του τμήματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ όπου ασφαλίζονται και πληρώνονται από το    ΤΕΙ Ηπείρου. 
Αναζητήστε τις ανακοινώσεις στο τμήμα σας τις περιόδους έναρξης πρακτικής. 
Τμηματικός Υπεύθυνος κά: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Υπεύθυνος προγράμματος ΕΣΠΑ κος Δημακόπουλος Γεώργιος, κα Καρβούνη Σοφία τηλ 26510 50766, 26510 50765 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Για να ξεκινήσουν οι σπουδαστές του Τμήματος Προσχολικής αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου πρακτική άσκηση θα πρέπει: 
Να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της θεωρητικής κατάρτισης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  
Ο φοιτητής πρέπει να βρισκεται σε τυπικό εξάμηνο Η΄ ή μεγαλύτερο και να εχει περάσει 27 μαθήματα τουλάχιστον απο το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. 
Να επικοινωνήσει με τον παιδικό σταθμό που επιθυμεί να κάνει πρακτική άσκηση, ώστε να διασφαλίσει προφορικά την έγκριση του. 
Να υποβάλλει αίτηση (έντυπο Ε1) στον ιστότοπο του ΤΕΙ Ηπείρου dasta.teiep.gr 
Να εγκρίνει το τμήμα την αίτηση του σπουδαστή ηλεκτρονικά, Ε2 (έγκριση πρακτικής) προκειμένου να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση και στη συνέχεια το πλαίσιο αποδέχεται τον σπουδαστή επίσης ηλεκτρονικά Ε3 (αποδοχή φοιτητή) το τμήμα τοποθετεί τους σπουδαστές με το εντυπο Ε4 (έγκριση τοποθέτησης) και στη συνέχεια υπογράφονται τρείς συμβάσεις Ε5 από την/ον Πρόεδρο του Τμήματος και στέλνονται  στους σπουδαστές για να υπογραφούν αντιστοίχως από τους ίδιους και από τον παιδικό σταθμό. 
Αφού υπογράφουν και οι τρείς συμβάσεις Ε5, οι σπουδαστές στο πρώτο τρίμηνο επιστρέφουν στο ΤΕΙ υπογεγραμμένη τη μία από τις τρείς συμβάσεις, η δεύτερη σύμβαση μένει στο πλαίσιο και η τρίτη στον σπουδαστή. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Τα παρακάτω κατατίθενται προσωπικά από τον/η σπουδαστή/τρια στη γραμματεία του Τμήματος την ημέρα που καταθέτουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τη λήψη του πτυχίου τους. 
το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται, εκτυπώνεται και σφραγίζεται από τον φορέα για το σύνολο 24 εβδομάδων πρακτικής άσκησης. 
τη βεβαίωση του πλαισίου για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης 
τη βεβαίωση εργοδότη από το ΙΚΑ, (εφόσον έχει ασφαλιστεί και πληρωθεί από τον φορέα). 

ERASMUS – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 


Το ΤΕΙ Ηπείρου μεσω του προγράμματος ERASMUS χρηματοδοτεί σπουδαστές όλων των τμημάτων που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. (http://erasmus.teiep.gr/). Το γραφείο Erasmus βρίσκεται στην Άρτα. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Προεδρικο Διαταγμα 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985) 
Προεδρικο Διαταγμα 483/84 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/13-11-1984) 
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης (αρχείο .zip) 
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης Τμήματος: ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
MAIL : kakouri@teiep.gr 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 


ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΩ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ? 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΣΑΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 
ΕΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ. 
 
ΠΟΤΕ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ? 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Ε1) ΔΕΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH. 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ dasta.teiep.gr 
 
ΠΟΤΕ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ? 
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ Ε2) ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 


ΠΩΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ? 
ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1(ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ), Ε2(ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ), Ε3 (ΑΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΗ), Ε4 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ) ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΟΛΩΝ. 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε5 ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ. 


ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ? 
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ε1). 
Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε5). 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ». 


ΠΟΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ? 
Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΤΑ. 
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (Ε3) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΟΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 
 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΥ? 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΔΑΣΤΑ 
 2. ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Ε1) 
 3. ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ  (Ε2) ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η ΟΧΙ. 
 4. ΑΦΟΥ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ. 
 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η ΤΟ ΓΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 
 6. Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (Ε3). 
 7. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ε4)ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. 
 8. ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.Ο ΤΡΟΠΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
 9. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 10. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
 11. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ –ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 12. ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 13. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ.βλ. Λήξη πρακτικής. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Μαίος 2017 
RECORD BOOK TEI OF EPIRUS 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ WORK PLACEMENT RECORD BOOK 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ