Επιτροπές Τμήματος

Το Τμήμα

Επιτροπές Τμήματος

 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Μάντζιου Στρατούλα, Καθηγήτρια, tmantziou@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Αρετούλη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, earetouli@uoi.gr
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr