Επιτροπές Τμήματος

Το Τμήμα

Επιτροπές Τμήματος

 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr
 • Τριανταφυλλάκη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής, angeliki.triant@uoi.gr
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr
 • Τριανταφυλλάκη ΑγγελικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής, angeliki.triant@uoi.gr
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr 
 • Ρέντζου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αγωγής και Φροντίδας Βρεφών και Νηπίων, krentzou@uoi.gr
 • Τριανταφυλλάκη ΑγγελικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής, angeliki.triant@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr 
 • Ρέντζου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αγωγής και Φροντίδας Βρεφών και Νηπίων, krentzou@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Νάτσης Αντώνιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π., anatsis@uoi.gr
 • Τριανταφυλλάκη ΑγγελικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής, πρόεδρος, angeliki.triant@uoi.gr
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr
 • Καραβίδα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγωγής, Φροντίδας και Διατροφής Βρέφους-Νηπίου, vkar@uoi.gr
 • Νάτσης Αντώνιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π., anatsis@uoi.gr
 • Τριανταφυλλάκη ΑγγελικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Αγωγής, angeliki.triant@uoi.gr
 • Αναστασίου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, anastasiou@uoi.gr
 • Καινούργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, ekain@uoi.gr