Search
Close this search box.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ερευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατα­τίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επι­θυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ­μάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκ­πονηθεί/δημοσιευτεί.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/ τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητές των βαθμιδών Α’, Β’ ή Γ, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Ερευνητική πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα.

Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Η αίτηση κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μαζί  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας.
 2. Η Γραμματεία πρωτοκολλεί τις αιτήσεις, προβαίνει στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση  για έγκριση προς τη Συνέλευση του Τμήματος.
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει και τη διαθεσιμότητα των υποδομών.
 4. Η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του προτεινόμενου επιβλέποντος.
 5. Εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησηςτης έρευνας εγκρίνεται η αίτηση διεξαγωγής Μ.Ε. από τη Συνέλευση του Τμήματος και προβαίνει ταυτόχρονα και στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους.
 6. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών με το θέμα εκάστου και με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
 7. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Π.Ι. ή το Τμήμα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υποτροφία/χορηγία από άλλη πηγή.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/ τριες να αιτούνται παρατάσεως με σχετική τεκμηρίωση.

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Η επίβλεψη των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών θα ανατίθεται σε Επιβλέποντα Καθηγητή του οικείου Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.
 2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει στο οικείο Τμήμα ετησίως, έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση την οποία αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.
 3. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
 4. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών λαμβάνει πρόνοια για την διευκόλυνση της Μ.Ε. και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Επιλαμβάνεται των προβλημάτων σε περιπτώσεις διενέξεων και εάν αυτά δεν επιλύονται τα παραπέμπει αρχικά στην Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό στην Επιτροπή Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο Επιβλέπων Καθηγητής υποβάλλει στο Τμήμα τελική Έκθεση Πεπραγμένων.

Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, συντάσσουν και υποβάλλουν προς τη Γραμματεία, για έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα.
 2. Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
 3. Μετά την επιτυχή παρουσίαση των αποτελεσμάτων απονέμεται στον μεταδιδακτορικό ερευνητή βεβαίωση περάτωσης της Μεταδιδακτορικής έρευνας