Search
Close this search box.

Υποδομές – Εργαστήρια

Το Τμήμα

Υποδομές - Εργαστήρια

Στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής – Ε.Ε.Ε.Β.Α. (Laboratory of Research and Application in Infant’ s Touch) με ΦΕΚ Ίδρυσης (281/Β/11-02-2016)
 • Εργαστήριο Βρεφικής Αγωγής και Φροντίδας (Laboratory of Infant’ s Care and Education) με ΦΕΚ Ίδρυσης (281/Β/11-02-2016)

Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής – ΕΕΕΒΑ

Σκοπός τους Εργαστηρίου -ΕΕEΒΑ- είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πεδίο της Θεραπευτικής Αφής υπό το πρίσμα της Πρώιμης Προληπτικής Συμβουλευτικής, με στόχο την προαγωγή της Βρεφικής Ψυχικής Υγείας.

Συγκεκριμένα οι τομείς των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι:

 1. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των Πρώιμων Εμπειριών στην προαγωγή της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας
 2. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας με έμφαση στις επιδράσεις της Θεραπευτικής Αφής, στο σύστημα των φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών αναπτυξιακών πλαισίων ανάπτυξης του βρέφους
 3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, χαμηλού κόστους, όπως είναι η Βρεφική Χειροπρακτική
 4. Επέκταση των υπηρεσιών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, ανταποκρινόμενο αφενός στα κελεύσματα των καιρών στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, αφετέρου σε διαπιστωμένες ανάγκες στην εφαρμογή Πρώιμων Προληπτικών Συμβουλευτικών Παρεμβάσεων  
 5. Υποστήριξη της προπτυχιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας και προώθηση της μεταπτυχιακής και της Δια Βίου Μάθησης στα ως άνω επιστημονικά πεδία.
 6. Οργάνωση Σεμιναρίων με μετακλήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς που ερευνούν, εφαρμόζουν και διδάσκουν Πρώιμα, Συμβουλευτικά Παρεμβατικά Προγράμματα, βρεφικής-νηπιακής ηλικίας      
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συμβουλευτικών Προγραμμάτων Πρώιμης Ηλικίας
 8. Συνεργασίες με Παιδικούς Σταθμούς, Νοσοκομεία και συναφείς χώρους ανάπτυξης του μικρού παιδιού, στη χώρα και στην αλλοδαπή
 9. Έκδοση εγχειριδίων και επιστημονικών μελετών  
 10. Ψηφιοποίηση του παραγόμενου υλικού.

Ιστορικό Ίδρυσης

 • Το 2013, κατόπιν απόφασης της Γεν.Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου: Θέμα 4ο /25-04-2013 στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λειτούργησε το «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2014, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την έγκριση εργαστηρίων στο ΤΕΙ Ηπείρου, μεταξύ αυτών και του «Εργαστήριου Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Χειροπρακτικής -ΕΕΕΒΑ-» (υπεύθυνη Σ.Μάντζιου καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής), το οποίο και αντικατέστησε το προαναφερθέν «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2015, στην Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών-ΤΕΙ/Η, με την απόφαση 1/Θ.19/13-01-2015/(ΑΔΑ:ΩΒ844691ΟΙ-ΞΙΤ), εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Γονέων στη ΒΧ», στο Έργο 9 – Διαχείρισης ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο λειτουργίας του προαναφερθέντος εργαστηρίου
 • Από το 2016, λειτουργεί κατόπιν καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού, ΦΕΚ 281-11/02/2016

Εργαστήριο Βρεφικής Αγωγής και Φροντίδας

To Εργαστήριο στοχεύει στη μελέτη των τομέων της καθημερινής ζωής του παιδιού − ύπνος, διατροφή, έλεγχος συμπεριφοράς − από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Οι διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό τομέα ανάπτυξης του βρέφους, καταγράφουν το βαθύτερο νόημα της πλήρους κατανόησης της ανάπτυξης και της φροντίδας των βρεφών, η οποία προϋποθέτει τη μελέτη σε συνεχή εξελικτικά στάδια και συνεχείς αναπτυξιακά κατακτήσεις, καθώς και ότι κανένα στάδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικότερο από κάποιο άλλο. Σημαντικό είναι ολόκληρο το εύρος της ανάπτυξης, η συνολική εικόνα της οποίας διαμορφώνεται και διατηρείται με προβολές στο μέλλον και με αναδρομές στο παρελθόν, στην αναζήτηση της αφετηρίας και των πηγών μιας συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα το Εργαστήριο στοχεύει στην κατανόηση και ενθάρρυνση της ανάπτυξης των παιδιών σε τομείς, όπως η διερεύνηση επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και η διερεύνηση διαστάσεων υγείας και κοινωνικότητας. Συγκεκριμένα, τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του προτεινόμενου Εργαστηρίου στοχεύουν στη διερεύνηση των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών στις παρακάτω θεματικές:

Α. Διερεύνηση επεξεργασίας πληροφοριών:

 • Συντονισμός χεριού−ματιού (οπτικο−κινητικός)
 • Ανάπτυξη λεπτών και αδρών δεξιοτήτων

 

Β. Διερεύνηση διαστάσεων υγείας και κοινωνικότητας:

 • Διατροφή και τύπος διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Κράτημα βρέφους
 • Κλάμα βρέφους
 • Πρακτικές ύπνου