Χαιρετισμός Προέδρου

Το Τμήμα

Χαιρετισμός Προέδρου

Καλώς ορίσατε, στο δικτυακό χώρο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων! 
Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρά τη μακρόχρονη παρουσία του ως Τμήμα τεχνολογικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένα «νέο» Τμήμα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπό τις νέες ακαδημαϊκές συνθήκες, έχει αναμορφωθεί το πρόγραμμα σπουδών του, ενώ διανύει μια περίοδο έντονης επιστημονικής ανάπτυξης, διατηρώντας αναλλοίωτη τη βασική ταυτότητα και το φυσικό αντικείμενό του. 
Η εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματός μας αποσκοπεί πρωτίστως στην ολόπλευρη ανθρώπινη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψυχολογικές και κοινωνικό-συναισθηματικές πτυχές της.  Αναγνωρίζοντας την αξία των πρώιμων εμπειριών για την ανθρώπινη ανάπτυξη και αξιοποιώντας εξίσου αρχές της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της μάθησης, και προωθώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, στη σωματική και ψυχική ευημερία βρεφών και νηπίων. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε, εφαρμόζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ευημερία των βρεφών και των μικρών παιδιών. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος για την ποιότητα αφενός στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και αφετέρου για την κοινωνική προσφορά του Τμήματος στο χώρο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων. 
 

Ελένη Αρετούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας
Πρόεδρος, Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία