Search
Close this search box.

Πτυχιακή Εργασία 

Σπουδές

Πτυχιακή Εργασία

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί την ηλεκτρονική μορφή της εργασίας και διαθέτει το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (η ηλεκτρονική βάση στην οποία διατίθενται σε ψηφιακή μορφή οι πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του έργου και τη διαθεσιμότητά του στην επιστημονική κοινότητα. 

Το Ίδρυμα έχει συντάξει αναλυτικό οδηγό συγγραφής πτυχιακών εργασιών σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν όλες οι πτυχιακές εργασίες, ο ορισμός τριμελών επιτροπών για την παρακολούθηση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών.  

Κύριες προδιαγραφές ποιότητας για την Πτυχιακή Εργασία ορίζονται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της εργασίας με την ειδικότητα του επιβλέποντος Καθηγητή, η δομή και η μορφή της εργασίας να ακολουθεί τους κανόνες σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας, η μελέτη και παράθεση σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας, η τήρηση της μεθοδολογίας έρευνας σε ερευνητικές εργασίες, η παρουσίαση και διερεύνηση καινοτόμων γνωστικών προσεγγίσεων. 

Συγγραφή πτυχιακής εργασίας

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Διδακτορικές Σπουδές