Search
Close this search box.

Προπτυχιακές Σπουδές

Σπουδές

Γενικά

Η συνολική διάρκεια του νέου Αυτόνομου Πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών (έναρξη από 09/2019) είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Προσφέρονται συνολικά 51 μαθήματα. 

Τα επτά πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές φοιτούν στο Τμήμα και παρακολουθούν μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων. 

Στο 8ο εξάμηνο προσφέρεται στους φοιτητές, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια. 

Το Τμήμα απονέμει Πτυχίο Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία όταν ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία: 

  1. Την παρακολούθηση και εξέταση 37 Υποχρεωτικών (Υ) και 8 Επιλογής Υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων. (Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή 2 EY μαθημάτων). 
  2. Την Πρακτική Άσκηση (εφόσον έχει την έχει επιλέξει). 

Για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 30 μαθήματα (Υ+Ε) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο καθώς και σε όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα και τα μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων.

Οδηγός Σπουδών

2022-2023

Μαθήματα και Περιγράμματα Μαθημάτων

2021-2022

Φοιτητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το ν. 4559 ΦΕΚ 142/3-8-2018  «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, (αυτοδίκαιη ένταξη των φοιτητών στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 (η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικώς μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1.10.2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019), να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Προσχολικής Αγωγής. 

Η αίτηση για το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξη (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. 

Τα μεταβατικά μαθήματα  για τους φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου, ορίστηκαν με την πράξη του Προέδρου του Τμήματος, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος αριθ. Συνεδρίας 8/12-6-2019 και έγκρισή της από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου αριθ. Συνεδρίας 1068/27-6-2019 με την οποία έγινε και η αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (του πρώην ΤΕΙ) με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αντιστοίχιση μαθημάτων). 

Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

Για τη λήψη του πανεπιστημιακού πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώνουν 240 πιστωτικές μονάδες. 

Αντιστοίχιση μαθημάτων

Νέου Προγράμματος Σπουδών με τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

Μεταβατικά Μαθήματα

Για φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Προγράμματα Σπουδών και περιγράμματα μαθημάτων για φοιτητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών και περιγράμματα μαθημάτων