Αναπλήρωση Διάλεξης "Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" (ΣΤ΄)
Δημοσιεύθηκε:
Ανακοίνωση για το μάθημα Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ
Δημοσιεύθηκε:
Ανακοίνωση για το μάθημα "Εικαστική Αγωγή"
Δημοσιεύθηκε:
Αναπλήρωση μαθημάτων "Μουσειακή Αγωγή" και "Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Αγωγή"
Δημοσιεύθηκε:
Σεμινάριο: H θεραπευτική δύναμη και λειτουργία της αφήγησης των παραμυθιών
Δημοσιεύθηκε:
Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο: «Δουλεύοντας με παιδιά σε περιόδους κρίσης και καταστροφής»
Δημοσιεύθηκε:
Ανακοίνωση για το μάθημα Εικαστική Αγωγή και Δημιουργία (Β΄Εξ.)
Δημοσιεύθηκε:
Έναρξη μαθημάτων "Μουσειακή Αγωγή" και "Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Αγωγή"
Δημοσιεύθηκε:
Ανακοίνωση για τα Μαθήματα με διδάσκουσα την κα Αναστασίου Σοφία
Δημοσιεύθηκε:
Διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+
Δημοσιεύθηκε: