Χώροι εργαστηριακών μαθημάτων

Το Τμήμα

Χωροι εργαστηριακών μαθημάτων

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργούν οι ακόλουθοι χώροι εργαστηριακών μαθημάτων:

  • Εργαστήριο Αισθητικής Eικαστικής Αγωγής
  • Εργαστήριο Παιδαγωγικών – Μουσικοπαιδαγωγικής – Κινητικής Αγωγής

Εργαστήριο Αισθητικής Eικαστικής Αγωγής

Εργαστήριο Παιδαγωγικών - Μουσικοπαιδαγωγικής - Κινητικής Αγωγής