Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του Τμήματος αποτελούν τον εκπαιδευτικό κορμό του, που με τις πλήρεις και επίκαιρες γνώσεις τους προσφέρουν στους φοιτητές το καλύτερο δυνατό επίπεδο εκπαίδευσης.

Διδάσκοντες
Αντώνης Νάτσης
Μέλος ΕΔΙΠ
2651050739 (εσωτερικό. 1739)
Τύμπα Ελένη
Επίκουρος Kαθηγητής
26510 05738
Αρετούλη Ελένη
Πρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
2651050721 ( εσωτερικό 1721)
Ρέντζου Κωνσταντίνα
Επίκουρος Kαθηγητής
2651050741 (εσωτερικό. 1741)
Καραβίδα Βασιλική
Επίκουρος Kαθηγητής
Καινούργιου Ελένη
Επίκουρος Kαθηγητής
Μάντζιου Στρατούλα
Καθηγητής
2651050741 (εσωτερικό. 1741)
Αναστασίου Σοφία
Αναπληρωτής Καθηγητής