Ρέντζου Κωνσταντίνα

Ρέντζου Κωνσταντίνα

Επίκουρος Kαθηγητής

Η Κωνσταντίνα Ρέντζου έχει διδάξει για περισσότερα από 10 χρόνια σε Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει επίσης εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος, εμπειρογνώμονας και εισηγητής σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κωνσταντίνα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κριτών και δύο βιβλία.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Γραφείο 101, 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

2651050741 (εσωτερικό. 1741)

Ιστοσελίδα:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

ΦΕΚ Γ/978/2021

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Αγωγή και Φροντίδα Βρεφών και Νηπιών

Σπουδές:

Μάιος 2011 
Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τίτλος Διατριβής: Αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας σε προσχολικά κέντρα. Μια προσέγγιση από τη μεριά του ερευνητή, των παιδαγωγών και των γονέων.
Ιούλιος 2004 
Master of Arts in education - early childhood education. Brunel University, West London, UK
Τίτλος Διατριβής: Working with parents in UK and Greek preschool settings: A case study.
Δεκέμβριος 2002
Πτυχίο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ιωάννινα, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ποιότητα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
Ενοποιημένα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
Γονεϊκή εμπλοκή και σχέση γονέων – παιδαγωγών
Συμμετοχή ανδρών παιδαγωγών στη προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
Οργάνωση του χώρου του προσχολικού περιβάλλοντος μάθησης
Παιδικό παιχνίδι
Προγράμματα υποστήριξης γονεικών ικανοτήτων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Rentzou, K. (2019). The vicious circle of ECEC dichotomy: How dichotomy in and focus of initial professional preparation programs preserve the segregation between care and education. In I. Jones and M. Lin (Eds.). Critical issues in early childhood teacher education: Volume 2 - International perspectives. Charlotte, NC: Information Age Publishing. ISBN: 978-1-64113-740-9
Rentzou, K. (2019). Greek early childhood educators’ conceptualization of education, care and educare concepts. Early Years - an international research journal, 39(2), 148-162 DOI: 10.1080/09575146.2017.1361386
Slutsky, R., Kragh-Müller, G., Rentzou, K., Tull, M., Gol Guven, M., Foerch, D. & Paz-Albo, J. (2019). A cross-cultural study on technology use in preschool classrooms: Early childhood teacher’s preferences, time-use, impact and association with children’s play. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2019.1645135
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Gol – Guven, M., Kragh-Müller, G., Foerch, D.F., Paz-Albo, J. (2018). Preschool teachers’ conceptualizations and uses of play across eight countries. Early Childhood Education Journal. 47(1), 1-14. DOI:10.1007/s10643-018-0910-1.
Ρέντζου, Κ. (2017). Γονεική εμπλοκή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Πρακτικός οδηγός για γονείς και παιδαγωγούς. Λευκωσία: Parga. ISBN: 978-9963-714-69-8
Ρέντζου, K. & Σακελλαρίου, M. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης. Σχεδιασμός & Οργάνωση. Aθήνα: Πεδίο.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας: