Καραβίδα Βασιλική

Καραβίδα Βασιλική

Επίκουρος Kαθηγητής

Η Βασιλική Καραβίδα είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι απόφοιτος του Κλασικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου. Έκανε μεταπτυχιακές Σπουδές στο University of Newcastle upon Tyne (UK). Είναι διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο εστιάζονται στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων, στη μελέτη της διατροφής βρεφών & νηπίων και την επίδρασή της στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στη μελέτη των διατροφικών τους συνηθειών και το ρόλο τους στην πρόσληψη βάρους.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά κι έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Email:

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σπουδές:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας: