Υποτροφίες από το "Θεοδωρίδειο Κληροδότημα Εκπαιδευτικών" για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα
έσοδα του
«Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 20222023).

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός:

Συνημμένα αρχεία​: