Ενημέρωση των Εργαστηρίων Παιδαγωγικών Μαθημάτων με Διδάσκουσα την κ.Καινούργιου

Η ενημέρωση των φοιτητών για τις ομάδες του εργαστηρίου Διδακτικές-Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής (Δ΄Εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28/2/2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα 317.   Η ενημέρωση των φοιτητών για τις ομάδες του εργαστηρίου Διαπολιτισμική Αγωγή – Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (ΣΤ΄Εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01/3/2022 και ώρα 10.00 […]