Αναβολή μαθήματος – Γνωστική Ανάπτυξη & Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή (Η΄Εξ.)

Το μάθημα “Γνωστική Ανάπτυξη & Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή” (Η΄Εξάμηνο), δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 09/03/2022 και η αναπλήρωσή του θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές. Οι Διδάσκουσες Αρετούλη Ελένη – Καινούργιου Ελένη