Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε για την συνέπεια την οποία επιδεικνύετε και η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ασφαλούς εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ενόψει της επανόδου σας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι […]