Ανακοινώσεις για τα μαθήματα Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία (ΣΤ’ εξάμηνο) και Εξελικτική Ψυχολογία (Β’ εξάμηνο)

Το μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία (ΣΤ’ εαρινό εξάμηνο 2022) δεν θα πραγματοποιηθεί στις 12/04/2022. Θα αναπληρωθεί την Τρίτη, 05/04/2022 και ώρα 16:00-19:00.   Το μάθημα Εξελικτική Ψυχολογία Ι (Β’ εαρινό εξάμηνο 2022) δεν θα πραγματοποιηθεί στις 13/4/2022. Θα αναπληρωθεί την Τετάρτη,  06/04/2022 και ώρα 15:00 – 18:00. Η διδάσκουσα, Σ. Μάντζιου.

Αναβολή μαθημάτων με διδάσκουσα την κα Μάντζιου

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Εξελικτική Ψυχολογία Ι – Β’ εαρινό εξάμηνο 2022 και Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία – ΣΤ’ εαρινό εξάμηνο 2022 Τα παραπάνω μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα, την Τρίτη,  01/03/2022, 12:00 – 15:00 και την Τετάρτη,  02/03/2022, 13:00 – 16:00. Η διδάσκουσα, Σ. Μάντζιου.