Νικολίτσα Κανέλλου

Νικολίτσα Κανέλλου

Η Κανέλλου Νικολίτσα γεννήθηκε στην Ναύπακτο το 1968 και σπούδασε στο Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου (Παράρτημα Ιωαννίνων) στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας.(1990)
Διαθέτει  πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε/ΠΑ.ΤΕΣ. νυν Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. (2001)
Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. (2003)
Από το 2018 είναι Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Γραφείο 104 Πανεπιστημιούπολη Β΄

Τηλέφωνο:

2651050739

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

661/2017 Ε.Τ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι./Η & 1301/2018 Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σπουδές:

Η Κανέλλου Νικολίτσα το 1990  πήρε Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου (Παράρτημα Ιωαννίνων) (1990).
Πήρε Πτυχίο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής Ιωαννίνων, (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. / ΠΑ.ΤΕΣ.) νυν Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (2001).
Πήρε Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Πιστοποίηση διδασκαλίας του Εθνικού Κέντρου σε εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Βρεφονηπιοκομίας για ενήλικες (2003).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

Τρίτη 9:00-11:00