Αντώνης Νάτσης

Αντώνης Νάτσης

Μέλος ΕΔΙΠ

Ο Αντώνης Νάτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση σε θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο «ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα για 3 χρόνια ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο του project “Innovative and Emerging Technologies in Education” στο Aarhus University στη Δανία.
Έχει εργαστεί για 15 χρόνια ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Προσχολική Αγωγή και Η/Υ
Εικαστική Αγωγή και Δημιουργία (Εργαστήριο)
Μουσειακή Αγωγή (Εργαστήριο)
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Γραφείο 104, Πανεπιστημιούπολη Β΄, 4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών

Τηλέφωνο:

2651050739 (εσωτερικό. 1739)

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

ΦΕΚ 1456, τ. Γ’/18.09.2020

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Τεχνολογίες μάθησης

Σπουδές:

2012: Διδακτορικό Δίπλωμα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση σε θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2000: Πτυχίο Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση
Σχεδίαση – ανάπτυξη- αξιολόγηση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και περιβαλλόντων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Papadopoulos, P. M., Natsis, A., Obwegeser, N., Weinberger, A. (2019). Enriching Feedback in Audience Response Systems: Analysis and Implications of Objective and Subjective Metrics on Students’ Performance and Attitudes. Journal of Computer Assisted Learning, 35 (2), 305 - 316.
Natsis, A., Papadopoulos, P. M., Obwegeser, N. (2018). Research Integration in Information Systems Education: Students' Perceptions on Learning Strategies, Skill Development, and Performance. Journal of Information Technology Education: Research (17), 345-363.
Natsis, A., Papadopoulos, P. M., Obwegeser, N. (2017). Student Groups as Tutors in Information Systems Education: Students’ Perspectives on Collaboration and Outcomes. Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education. ed. / Paula Escudeiro; Gennaro Costagliola; Susan Zvacek; James Uhomoibhi; Bruce M. McLaren. Vol. 2 CSEDU, 2017. p. 37-45.
Papachristos, N. M., Vrellis, I., Natsis, A. and Mikropoulos, T. A. (2014). The role of environment design in an educational Multi-User Virtual Environment. British Journal of Educational Technology 45 (4), 636-646.
Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999-2009). Computers & Education, 56 (3), 769-780.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

Τετάρτη 9:00 - 11:00