Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του ΣΤ εξαμήνου που πραγματοποιούν κάθε Τετάρτη το εργαστήριο του μαθήματος Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ότι, λόγω της αυριανής απεργίας, το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο Τμήμα στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα 318.   Οι διδάσκουσες Κανέλλου Νικολίτσα Κανελλοπούλου Ελένη Νούσια Αλεξάνδρα

Ανακοίνωση για τη δίμηνη Πρακτική Άσκηση του νέου ΠΠΣ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του νέου ΠΠΣ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δίμηνη Πρακτική Άσκηση να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος (μέσω dasta.teiep.gr)  μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. Σχετικές οδηγίες και  πληροφορίες είναι αναρτημένες στο Διαδικτυακό Κόμβο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (dasta.teiep.gr).   Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Αναβολή μαθημάτων Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους ΙΙ, Οργάνωση Χώρου ΒΝΣ & Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι

Τα μαθήματα Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους ΙΙ (Β εξαμήνου), Οργάνωση Χώρου ΒΝΣ (Δ εξαμήνου) και Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι (ΣΤ εξαμήνου) δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.   Η διδάσκουσα Βασιλική Καραβίδα

Ανακοίνωση για το Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αγωγή & Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων του παλιού ΠΠΣ

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αγωγή & Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων του παλιού ΠΠΣ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (vkar@uoi.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022. Η διδάσκουσα Βασιλική Καραβίδα

Ανακοίνωση για το μάθημα Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι (Α εξάμηνο)

Το  μάθημα Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι του Α εξαμήνου μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 (κι όχι την Πέμπτη 10/11), στις 8:30 π.μ.  στην αίθουσα 318, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε διαδικασία εκλογής.   Η διδάσκουσα