Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών / τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 Ιωάννινα, 26.09.2023                                        Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών / τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024   Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων […]

Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Προκήρυξης Erasmus+_Πρακτική Άσκηση_Φοιτητές_Σχέδιο 2023

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η Προκήρυξη Erasmus+_Σχέδιο 2023, για ‘Μακροχρόνια Κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση’ πρόκειται να δημοσιευθεί στις 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10.00. Η προκήρυξη θα αφορά κινητικότητες για Πρακτική Άσκηση (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 4 μηνών), μεταξύ 02/01/2024 και 31/07/2025 και θα δημοσιευθεί στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa Η υποβολή […]

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΏΡΑ 10:00 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΚΑΤΣΕΛΗ» ΣΤΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Β΄. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ […]

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2023 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   Ιωάννινα, 18.09.2023                                        Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2023 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών   Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/101765/A5/14-09-2023 (ΦΕΚ 5504 Β’) που αντικατέστησε την Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (ΦΕΚ 5306 […]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023_2024

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   Ιωάννινα, 18.09.2023                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024   Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ Φ. 152/101768/Α5/14-9-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα […]