Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για : “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίου Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Δωρεά χειροποίητων κατασκευών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του πανεπιστημίου με την κοινότητα, οι φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Παν/μιου Ιωαννίνων που παρακολούθησαν το εργαστηριακό μάθημα Εικαστική Αγωγή & Δημιουργία το Εαρινό Εξάμηνο του έτους 2021 2020, δώρισαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών, χειροποίητες κατασκευές τις οποίες κατασκεύασαν σε ομάδες εργασίας κατά […]