Έναρξη μαθημάτων “Μουσειακή Αγωγή” και “Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Αγωγή”

Ανακοινώνεται η έναρξη των παρακάτω μαθημάτων: Τετάρτη 11/05/2022: Μουσειακή Αγωγή (ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 με 20:00), Αιθ. 318 Παρασκευή 13/05/2022: Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Αγωγή (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 με 16:00), Αιθ. 318  

Ανακοίνωση για τα Μαθήματα με διδάσκουσα την κα Αναστασίου Σοφία

Τα Μαθήματα της κας Αναστασίου Σ. δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9 Μαΐου και την Πέμπτη 12 Μαΐου λόγω διοικητικής υποχρέωσης στο ΥΠΑΙΘ. Η ημερομηνία της αναπλήρωσης τους θα ανακοινωθεί στο Moodle των Μαθημάτων.