Εικαστική Αγωγή και Δημιουργία (Εργαστήριο) (Β΄ εξ.) – Ομάδες φοιτητών

Στο συνημμένο αρχείο αναφέρονται οι ομάδες των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα «Εικαστική Αγωγή & Δημιουργία (Εργ.)» όπως διαμορφώθηκαν και δημιουργήθηκαν εκ νέου μετά το πέρας της ενημέρωσης την 1/3/2022.   Στο αρχείο φαίνονται οι ομάδες καθώς και οι αντίστοιχες ημέρες, ώρες και αίθουσες διδασκαλίας του μαθήματος.   Προσοχή: έχει γίνει αλλαγή στη Γ΄ ομάδα […]

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για : “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίου Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διακοπή Διδακτικού Έργου

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία δεν θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη της Τυροφάγου 3 Μαρτίου 2022 έως και την Τρίτη (μετά την καθαρή Δευτέρα) 8 Μαρτίου 2022.