Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

2.jpg

Καλώς ορίσατε, στο δικτυακό χώρο του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος μας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος για την ποιότητα αφενός στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και αφετέρου στην κοινωνική προσφορά του Τμήματος στο χώρο της ολόπλευρης ανάπτυξης βρεφών και νηπίων.

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία για το έτος 2020

Ανακοίνωση της υπηρεσίας "Εύδοξος"

Ανανεωμένο πρόγραμμα μαθημάτων για Γ΄, Ζ΄, Ε΄ εξάμηνα - Έναρξη Δευτέρα 16/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για έναρξη Εργαστηρίων Διδ. Μεθ._Παιδ. παιχν, Συγχρ. Τασ και Πρωτες Βοηθ (Θ) και Γενική Παιδιατρική (Θ)

Διόρθωση ημερομηνίας έναρξης Εργαστηρίου Διδ. Μεθ.-Παιδ. Παιχν. Γ΄ Χειμερινού εξαμήνου και Σύγχρ. Τάσ. Προσχ. Αγ. Ζ΄ Χειμερινού εξαμήνου

Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Διαδικτυακή υποδοχή πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021

Εκκρεμότητες φοιτητών σε εργαστήρια που οφείλουν στο Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών και δεν διδάσκονται με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Μετεγγραφές φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση για πρωτοετείς: Εγγραφή στη Βιβλιοθήκη

Ανακοίνωση για τα μεταβατικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Έναρξη πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Οριστική έναρξη μαθημάτων Α' Εξαμήνου

Επείγουσα ενημέρωση για φοιτητές A΄ Εξαμήνου

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κορωνοϊός: Οδηγίες σε φοιτητές και καθηγητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

Ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Μεταβατικά Μαθήματα)

Ανακοίνωση ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Καταληκτική ημερομηνία για Αιτήσεις και Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για την ΠΑ

Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020(Eξ αποστάσεως εξέταση)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

EKΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ

Ε- MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

AIΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧIΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Π.Σ. ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Σ. & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οδηγός αποδοχής/απόρριψης εργασίας που καταχωρείται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Διευκρινήσεις για την λήψη βεβαίωσης ηλεκτρονικής υποβολής πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στο αποθετήριο.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home