Διοίκηση 

Το Τμήμα

Πρόεδρος Τμήματος

Ελένη Αρετούλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας Βρεφικής & Νηπιακής ηλικίας
Τηλ.: 2651050721 (εσ. 1721)
E-mail: earetouli@uoi.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Στρατούλα Μάντζιου
Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας
2651050741 (εσωτερικό 1741)
tmantziou@uoi.gr