Διοίκηση 

Το Τμήμα

Πρόεδρος Τμήματος

Ελένη Καινούργιου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής
Τηλ.: 2651050737 (εσ. 1737)
E-mail: ekain@uoi.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Σοφία Αναστασίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης της Εκπαίδευσης
Τηλ.: 2651050745 (εσ. 1745)
E-mail: anastasiou@uoi.gr