Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμημα Αγωγης & Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια

Διακοπή μαθημάτων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 20 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ε.Κ.310/ΤΒ΄/10-03-2005), τα μαθήματα διακόπτονται από την Πέμπτη της Τυροφάγου (δηλ.11.03.2021) έως και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας (δηλ. και 16.03.2021).

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ecec@uoi.gr