Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης προς τους φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

Ανακοίνωση

Στην ομάδα της Βιβλιοθήκης στο MS Teams που απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχει αναρτηθεί χρήσιμο υλικό που αφορά στην αναζήτηση πληροφορίας και στη σύνταξη παραπομπών και βιβλιογραφίας.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε και για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης σεμιναρίου σχετικού με τα παραπάνω θέματα.

Ο κωδικός για την εγγραφή στην ομάδα της Βιβλιοθήκης είναι 0u6c67k

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκά και άλλα ζητήματα Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης προς τους φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία