Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμημα Αγωγης & Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια

Προϋποθεσεις & κριτήρια για συμμετοχή στο Erasmus

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus

1.      Να είστε τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών

2.      Να έχετε με επιτυχία εξεταστεί στο μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων σας

3.      Να αποδεικνύεται ότι γνωρίζετε Αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο (επίπεδο Lower)

4.      Να μην είστε μεγαλύτερο από Ζ’ εξάμηνο (έως και Ζ’ εξάμηνο)

5.      Να είστε διατιθέμενοι να εργαστείτε και να μάθετε σε Διεθνές περιβάλλον και να είστε δεκτικοί στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα

6.     Οι φοιτητές που έχουν κάνει χρήση κινητικότητας ERASMUS μπορούν να επιλεγούν εφόσον ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των φοιτητών που μετακινούνται για πρώτη φορά.

7.     Χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που επιλέγουν ως πόλη κινητικότητας την πόλη προέλευσης τους

 

 

Κριτήρια Επιλογής

Η υποτροφία ERASMUS συντελεί στην πρόοδο των φοιτητών και ταυτόχρονα στην προώθηση της καλής φήμης του τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσα από τη διαπανεπιστημιακή μεταφορά καλών εκπαιδευτικών και μαθησιακών πρακτικών.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus, συνοπτικά είναι:

 1. Ο αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής
 2. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του
 3. Η γνώση α΄ ξένης γλώσσας
 4. Η γνώση β΄ ξένης γλώσσας
 5. Τα κίνητρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα
 6. Η δραστηριοποίηση του για τη σύναψη νέας συνεργασίας με Ίδρυμα του εξωτερικού

Πιο αναλυτικά, η βαθμολογία εξάγεται ως εξής:

 1. Μέσος όρος μονάδων ECTS ανά εξάμηνο (30%): Πλήθος ECTS/αριθμός εξαμήνου
 2. Μέτρηση Αποδοτικότητας Φοιτητή (40%): Μ.Ο. Βαθμολογίας
 3. Γνώση Α΄ Ξένης Γλώσσας (20%): Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency)- 20 points
 4. Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας 5%: Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency) - 20 points
 5. Κίνητρα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (5%): Επιβράβευση φοιτητών που επιδεικνύουν υψηλά κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί συνδυαστικά με τη συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών με τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS. Στη συνάντηση οι φοιτητές αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους και αναδεικνύουν τις ερευνητικές-ακαδημαϊκές-κοινωνικο-πολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν καθώς και τη διάθεσή τους να εργαστούν σ’ ένα διεθνές περιβάλλον διαφορετικότητας και πολύ-πολιτισμικότητας.
 6. Επιβράβευση φοιτητών που με τη βοήθεια του Τμηματικού Υπευθύνου έκαναν τη διαδικασία υπογραφής Inter-Institutional Agreement με κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού (+1 βαθμός).

 

Τμηματική Υπεύθυνη  

Ελένη Τύμπα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δημιουργούμε τις ευκαιρίες, ζούμε τις εμπειρίες!!!!

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ecec@uoi.gr

You are here: Home Erasmus Προΰποθέσεις & Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα