Μάντζιου Στρατούλα

Μάντζιου Στρατούλα

Καθηγητής

Η Στρατούλα Μάντζιου σπούδασε Ψυχολογία (Β.Α.) στο κολλέγιο Hunter, CUNY, Η.Π.Α. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (Μ.Α.) στην Εξελικτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α.  Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα  Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζουν σε Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης,  με στόχο την προαγωγή της ολιστικής ανάπτυξης  βρέφους και νηπίου.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Εξελικτική Ψυχολογία Ι & ΙΙ
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
Σεμινάριο Κριτικής Ανασκόπησης Αναπτυξιακών Πλαισίων στην Προσχολική Ηλικία
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

4ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλέφωνο:

2651050741 (εσωτερικό. 1741)

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

191/11.08/2003

Τομέας:

didaskontes-tomeas1

Γνωστικό Αντικείμενο:

Καθηγήτρια

Σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα - Aναπτυξιακή Ψυχολογία, Tμήμα Eκπαίδευσης και Aγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα - M.A. Aναπτυξιακή Ψυχολογία, Columbia University, Η.Π.Α.
Πτυχίο Ψυχολογίας - B.A. Κολλέγιο Hunter, City University of New York, CUNY, Η.Π.Α.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάπτυξη νεογνικής και βρεφικής ηλικίας

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

2021, Η επίδραση της μουσικής στην εγκεφαλική ανάπτυξη του πρόωρου βρέφους. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 13(1), 36-45.
2021, Βιβλίο Τέχνης για Nεογνά και Βρέφη - Οδηγός Ενηλίκων στην από «Κοινού Θέαση σε Σχήματα και Πορτραίτα». Gutenberg. ISBN: 978-960-01-0000-5.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

11:00 - 12:00 καθημερινά