Αρετούλη Ελένη

Αρετούλη Ελένη

Πρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδίκευση στη Νευροψυχολογία Βρεφικής και Νηπιακής ηλικίας

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

2651050721 ( εσωτερικό 1721)

Ιστοσελίδα:

Academia:

Fax:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

Τομέας:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σπουδές:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας: