Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020)

Σχετικά με τα Μεταβατικά Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 οι φοιτητές του Τμήματος, πρέπει να κάνουν αίτηση έως 07-2-2020 (Αίτηση – Δήλωση) σύμφωνα με όσα αναγράφει ή προβλεπόμενη διαδικασία σε εφαρμογή της παρ.5 άρθρου 5 του Ν.4559/2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1)Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει την πρακτική άσκηση.

2)Όσοι έχουν καταθέσει την πτυχιακή εργασία και έχουν εξεταστεί έως 07-2-2020.

3 3) Όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών

 4) Οι φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης που τελειώνουν την Πρακτική τους Άσκηση στις 30-4-2020 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μεταβατικά μαθήματα αυτό το εξάμηνο διότι δεν συμπληρώνουν 13 διδακτικές εβδομάδες.

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκά και άλλα ζητήματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020)