Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου "Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ"

Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου "Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ"

Οι φοιτητές/τριες που χρωστούν το εργαστήριο

«Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ» του Ε΄ Εξαμήνου θα εξεταστούν

την Παρασκευή 18/9/2020 στις 11:00

μέσω της πλατφόρμας MsTeams

στην ομάδα Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ (Ε)

με χρήση του κωδικού dtvwnhf

Η Διδάσκουσα

Νούσια Αλεξάνδρα

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Εξεταστική Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου "Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ"