Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

        Για το ακαδημαϊκό έτος2015-2016, Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής θα διενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την με Αρ.7η/6-5-2015 Συνεδρίαση της Διεύθυνσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι-ΗΠΕΙΡΟΥ Κατατακτήριες Εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

 • Οι Κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν  κατά το διάστημα από1ηέως και 20ηΔεκεμβρίου 2015. Το Τμήμα με νέα ανακοίνωση θα ορίσει επακριβώς τις ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων.
 • Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής κατά τοχρονικόδιάστημα 01/11/2015 έως και 15/11/2015 είναι τα εξής:

 1. Αίτηση  
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
  Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 • Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι με την αντίστοιχη προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα:

1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • Ψυχολογικές  Θεωρίες
 • Η Ιστορία της Ψυχολογίας  του Παιδιού
 • Ψυχοκοινωνική –συναισθηματική ανάπτυξη βρέφους –νηπίου.

Βιβλιογραφία

 • Δημητρίου –Χατζηενοφύτου,  Λ.,(2001) Τα  6 πρώτα  χρόνια της ζωής , Ελληνικά Γράμματα.
 • Νασιάκου  Μ., (1982) Η Ψυχολογία  Σήμερα. 1. Γενική Ψυχολογία, 2 Κλινική Ψυχολογία, Παπαζήση.

 

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

 • ΄Eννοια  και  αντικείμενο  της  Παιδαγωγικής
 • Παλαιά  και  Νέα  Παιδαγωγική
 • Κλάδοι  της Παιδαγωγικής και  σχέση της με άλλες επιστήμες.
 • Μέθοδοι  -Διαπροσωπικές  σχέσεις Παιδαγωγού- Παιδαγωγούμενου
 • Αγωγή, Μόρφωση, Παιδεία, Αυταρχική-Αντιαυταρχική Αγωγή
 • Παράγοντες της Αγωγής –Ιστορία της Παιδαγωγικής
 • Σκοπός της Αγωγής
 • Μέσα Αγωγής

   Βιβλιογραφία

1.Μετοχιανάκη, Γ. Ηλία, (2000.) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική.  2η  έκδοση,  αυτοέκδοση.

2.Ξωχέλλης, Παναγιώτης, (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεμελιώδη Προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αδελφών Κυριακίδη.

3.Κυπριανός, Παντελής, (2007). Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής από τις απαρχές έως  τις μέρες μας Gutenberg.

3.  ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ κ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ  0 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ

 • Ανάπτυξη και εξέλιξη –βασική φροντίδα του βρέφους-νηπίου από τη       γέννηση  έως τα 5 του χρόνια.
 • Εξωοικογενειακή  φροντίδα.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και αντιμετώπισή τους.

Βιβλιογραφία

           1.Shelov P. St. & Altman R. T. (2012).

Η φροντίδα του μωρού και του μικρού σας παιδιού, από τη γέννηση έως τα 5 του χρόνια. Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία.  Εκδόσεις: Πασχαλίδης

 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκά και άλλα ζητήματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016