Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Συμμετοχή σε Προγράμματα

  • Αρχιμήδης ΙΙ, 2005-2008: Διαπολιτισμική Αγωγή: Συγκριτική Προσέγγιση Παιδαγωγικής Πράξης σε Επιλεγμένα Προσχολικά Ιδρύματα Ελλάδας, Αγγλίας & Γερμανίας με τη χρήση Νέας Τεχνολογίας. Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Δήμας Κωνσταντίνος.  Link
  • Αρχιμήδης ΙΙΙ: Διαπολιτισμική Διάσταση της Προσχολικής Αγωγής: Η περίπτωση της Ηπείρου. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καινούργιου Ελένη. Link
  • Έγκριση έργου, 2012: Προγράμματα δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ, Κωδικός 07.08.73.12.01 της κατηγορίας πράξης «Προγράμματα δια Βίου Εκπαίδευσης». Επιστημονική Υπεύθυνη: Στρ. Μάντζιου. Link
  • Εκπόνηση έργου 2012-2013: Συγγραφή Εγχειριδίου Προαγωγής Κοινωνική- Συναισθηματικής Ανάπτυξης Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΊΡΟΥ, Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και O.A.E.Δ. Link
  • Εκπόνηση «Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Βρεφικής Χειροπρακτικής», 2013, συμπεριλαμβανομένης και Πρακτικής Άσκησης με γονείς βρεφών, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Βρεφικής Χειροπρακτικής (Ιnternational Association Infant Massage, www.iaim.net), με τη συμμετοχή της διεθνούς εκπαιδεύτριας ΙΑΙΜ Esther Marom. Η δράση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα με την υποστήριξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Link
  • Εκπόνηση έργου, 2013 έως και σήμερα: Διατροφικές Συνήθειες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Link
  • Eκπόνηση έργου 2010 έως και σήμερα: Γενική Θεματική Υποβολής Ερωτήσεων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας με υποθεματικές διερεύνησης α. καινοτόμα χαρακτηριστικά ερεθισμάτων, β. είδος της παρεχόμενης ποιότητας σε προσχολικά ιδρύματα και γ. μητρικά εκφραζόμενα συναισθήματα. Tμήμα: Instructional Technology, Πανεπιστήμιο Twente, Ολλανδίας & Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Link

 

 

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Συνεργασίες & Έρευνα Συμμετοχή σε Προγράμματα