Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Αποστολή - Στόχοι

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν την αγωγή και φροντίδα βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Αποστολή του τμήματος είναι:

  • η προαγωγή της ανάπτυξης και της μετάδοσης των γνώσεων στις επιστήμες της ημερήσιας αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και
  • η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
  • να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα,
  • να αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού,
  • να συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος,
  • να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση,
  • να διεξάγει έρευνα,
  • να διευκολύνει τους φοιτητές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό, και διεθνές περιβάλλον,
  • να προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον,
  • να προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητάς του.

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Περιγραφή του Τμήματος Αποστολή - Στόχοι